DSC_1166 copy.jpg

Friskvårdstjänster

Allt du behöver

Baserat på forskning sedan många år tillbaka i USA, Ryssland och Tyskland och erfarenheter från traditionell kinesisk medicin har man tagit fram ett instrument som elektriskt mäter kroppens energiobalanser (som kan hjälpa oss att finna orsaken till problem) och som återställer balansen. När dessa obalanser korrigeras leder det i  många fall leder till att problemen försvinner.


I Kina har man känt till detta fenomen i formen av akupunktur sedan tusentals år tillbaka och också lyckats både finna orsaken, lindra och ibland stoppa sjukdomar.


I grund och botten består vi av energi. Allt levande är både materia och vågrörelser. Molekylära svängningar i våra celler åstadkommer elektromagnetiska frekvenser och allt levande har en viss frekvens, dvs vibrerar med en viss våglängd. Celler, organ och ämnen har alla olika frekvenser. Exempelvis har kalcium frekvensen 28 Hz och kalium 7 Hz. När du är i balans vibrerar dina organ med normala elektromagnetiska svängningstal.

Obalanser, som på sikt kan utvecklas till fysiska problem och sjukdomar, uppstår först på en energimässig och molekylär nivå. När något organ, eller om du emotionellt är i obalans är frekvenserna avvikande och detta kan avläsas med rätt utrustning. Information om energivågor sänds till kroppen och resonansen av vågorna analyseras. På så sätt kan man mäta nedsatt metabolism i olika organ samt förekomst och nivåer av olika ämnen i kroppen.


För att balansera organ och ämnen kan man sända in specifika energivågor som stimulerar organ och celler att komma i resonans med energivågorna (oscillationerna). Det här är ett logiskt bioresonanssystem av mycket hög kvalitet. L.I.F.E kopplas till klienten via remmar på pannan, handleder och anklar. Systemet läser av frekvenser i kroppen samt sänder ut specifika frekvenspaket mellan 0,5 Hz och 250 KHz. När kroppen tar emot frekvenserna skapas en reaktion som mäts och tolkas av systemet. I  databasen finns tusentals frekvensspektra till olika organ och kroppsdelar, vanliga bakterier, virus, parasiter, vitaminer, mineraler, patogener etc. Med hjälp av informationen kan systemet finna virus, bakterier, inflammationer, obalanser etc som ligger bakom olika typer av fysiska och psykiska problem. I nästa steg kan balanserande frekvenser sändas tillbaka till kroppen via frekvensgeneratorn i L.I.F.E.

Denna frekvensbehandling stimulerar kroppens egna självläkande processer och obalanserna kan korrigeras utan skadliga biverkningar.

Balanseringen sker antingen på min Mottagning på Väddö eller hemma hos dig. 
En balansering tar ca 1,5-2 timmar och kostar 1200:-

Nu under Corona/Covid-19 så jobbar jag på distans, via Zoom och förklarar och visar dig där vad jag hittar och gör.

Är du nyfiken och vill veta mer eller du kanske har några specifika frågor. 
Kontakta mig så ska jag hjälpa dig.

Distansbehandling?